Wijhe'92

// Normen en waarden

Normen en waarden uit de Gedragscode van Wijhe ‘92

“Normen en waarden” heeft alles te maken met het hebben van respect voor elkaar en voor het werk dat men doet.

Er is in toenemende mate sprake van onrechtmatig handelen ( geweld, intimidatie, vloeken, schelden, misdragingen enz. ) tegenover scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, tegenstanders, vrijwilligers en supporters.
Als vereniging willen wij daar wat aan doen.

Deze notitie bevat informatie voor een algemene gedragscode zoals die geldt voor iedereen binnen de vereniging Wijhe ’92. Ook zijn er gedragsregels voor seksuele intimidatie en een actieplan tegen geweld die samen één geheel vormen. Zie voor de inhoud van het actieplan tegen geweld het betreffende plan.
Met het opstellen en invoeren van een gedragscode wil Wijhe’92 aangeven welk gedrag en welke houding de vereniging verwacht van haar leden, vrijwilligers, kader en ouders/verzorgers van jeugdspelers bij alle activiteiten.

Deze gedragscode zal aan ieder lid binnen de vereniging kenbaar gemaakt worden.
Het is de bedoeling dat men elkaar aanspreekt over onrechtmatig gedrag, zodat we een vereniging zijn en blijven waar een ieder zich thuis voelt.

Bestuur Wijhe ’92

Download:
- Procedure nummer 29 Gedragscode Wijhe ‘92
- Gedragregels seksuele intimidatie
- actieplan KNVB "Tegen geweld, voor sportiviteit"