Wijhe'92

// Personalia- en adreswijzigingen

Personalia-en adreswijziging
Bent u verhuisd? Of heeft u een ander e-mailadres of een ander bankrekeningnummer gekregen? Download dan het hiervoor bestemde wijzigingsformulier en lever dit ingevuld in bij de op het formulier vermelde adressen. Zo blijft de vereniging over actuele gegevens beschikken van haar leden en vrijwilligers.

Download HIER het wijzigingsformulier.