Wijhe'92

// Klopt jouw voetbalhart (nog) voor de club?

vrijdag 26 augustus 2016

Ben je een voetballer in hart en nieren en voel je je betrokken bij Wijhe ’92? Of twijfel je wel eens en ben je wel eens kritisch op het voetbalbeleid van de club? Misschien heb je geen idee waarom sommige besluiten worden genomen en dingen gaan zoals ze gaan? Lees dan zeker het nieuwe voetbalbeleidsplan zodat je op de hoogte bent van alle nieuwe plannen rondom het voetbalbeleid van Wijhe ‘92. Ze gaan immers alle spelers van onze verenging aan. Door maatregelen te nemen hopen we onze mooie vereniging vitaal en toekomstbestendig te houden. Daartoe zijn diverse speerpunten in het voetbalbeleidsplan opgesteld die iedereen met hart voor de club aangaan.

Nieuw voetbalbeleidsplan 2016-2020
Wijhe ’92 heeft een nieuw voetbalbeleidsplan voor de jaren 2016-2020. Het voetbalbeleidsplan is een belangrijk document, dat een richtlijn vormt voor de manier waarop we bij Wijhe ’92 met voetbal omgaan. Het beleidsplan beschikt over visie voor de komende vier jaren en het bevordert daarmee de duidelijkheid binnen de vereniging. In het document worden trends, doelstellingen, speerpunten en een actieplan beschreven. Op deze manier zorgt het nieuwe voetbalbeleidsplan voor een stimulans om zaken te verbeteren en verder te ontwikkelen om de voetbaltak van Wijhe ’92 de komende jaren gezond te houden.

Speerpunten
Een van de speerpunten uit het plan is het organiseren van ‘voetbalmentaliteit bevorderende activiteiten’. Dit is een hele mond vol, maar de wil om te trainen en het spelletje (op niveau) te spelen moet verbeterd worden. Ook het uitbouwen van het meidenvoetbal krijgt de komende jaren meer aandacht. De meidenvoetbaltak bij Wijhe ’92 is groeiende, maar behoeft meer aandacht om echt ‘volwassen’ te worden en speelsters voor langere tijd aan de club te binden. Verder wordt er het komende jaar geïnvesteerd in het opleiden, binden en waarderen van eigen jeugdtrainers. Tot slot komen er ook maatregelen om de uitstroom van junioren te beperken; enerzijds verliezen we juniorspelers aan buurverenigingen, anderzijds stoppen jongeren eenvoudigweg op een gegeven moment met voetballen in clubverband. Dat vinden we jammer. Wijhe ’92 wil deze trend beperken en daarom maatregelen nemen om de clubbinding te versterken. Denk hierbij aan het inzetten op sfeer en beleving binnen de teams. De overige speerpunten en daarmee het volledige voetbalbeleidsplan zijn te vinden op onze website, via deze link. (klik hier)


// Sponsoren

 • Assink Weusink
 • Gerretsen
 • Oranjerie
 • Jansen Wijhe
 • CARE
 • Autotechniek Raalte
 • Smit
 • Gastvrij Wijhe
 • Rabobank
 • Accora
 • Klus Wijs

// Sponsoren

 • 004-007 Visser
 • 008-0011 Wijhes Veer
 • 004-0016 Schoenaker
 • 007-0015 KBBL
 • 003-006 Elektro Centrum
 • 004-0014 Jambalaya
 • 006-0012 Schrijver
 • 008-004 Dulfinarium
 • 006-007 Journee
 • 007-003 Proathuus
 • 006-0011 Wijhes Veer
 • 005-002 Mico
 • 008-0013 Franks Bloemenhoek
 • 006-003 Hannink
 • 006-004 Dulfinarium
 • 004-008 Ellen
 • 003-008 Hannink
 • 005-006 Slinger
 • 006-002 Elektro
 • 006-0010 Van Riel
 • 008-0010 Van Riel
 • 006-006 vd Capellen
 • 003-004 Capellen
 • 007-0010 Hemeltjen
 • 005-004 Jolink
 • 007-0012 Berg
 • 003-0010 Salland Catering
 • 004-0010 Hemeltjen
 • 006-005 Bouwmeester
 • 008-009 Salland Catering
 • 004-0011 Primera
 • 003-002 Bajo
 • Hypotheek advies
 • 007-0011 Primera
 • 004-005 Leloup
 • 003-0011 Schrijver
 • 008-007 Journee
 • 008-0012 Schrijver
 • 003-001 Wijhes Veer
 • 008-001 Bajo
 • Gastvrij Wijhe
 • 008-008 Schuiling
 • 007-0016 Schoenaker
 • 007-001 Logtenberg
 • 003-007 Franks Bloemenhoek
 • 007-009 DA
 • 003-0012 Schuiling
 • 008-005 Bouwmeester
 • 004-006 Zwakenberg
 • 005-001 Seine
 • 007-004 AH
 • 003-005 Dulfinarium
 • 003-0013 Van Riel
 • 004-001 Logtenberg
 • 005-003 Vangurp
 • 004-009 DA
 • 004-004 AH
 • 004-002 Kappershuus
 • 004-003 Poathuus
 • 004-0012 Berg
 • 003-003 Bouwmeester
 • 004-0015 KBBL
 • 006-008 Schuiling
 • 008-006 vd Capellen
 • 008-002 Elektro
 • 007-008 Ellen
 • 006-001 Bajo
 • 006-009 Salland Catering
 • 008-003 Hannink
 • 006-0013 Franks Bloemenhoek
 • 007-002 Kappershuus
 • 005-005 Boni
 • 007-007 Visser
 • 007-006 Zwakenberg
 • 007-005 Leloup