Wijhe'92

// Klopt jouw voetbalhart (nog) voor de club?

vrijdag 26 augustus 2016

Ben je een voetballer in hart en nieren en voel je je betrokken bij Wijhe ’92? Of twijfel je wel eens en ben je wel eens kritisch op het voetbalbeleid van de club? Misschien heb je geen idee waarom sommige besluiten worden genomen en dingen gaan zoals ze gaan? Lees dan zeker het nieuwe voetbalbeleidsplan zodat je op de hoogte bent van alle nieuwe plannen rondom het voetbalbeleid van Wijhe ‘92. Ze gaan immers alle spelers van onze verenging aan. Door maatregelen te nemen hopen we onze mooie vereniging vitaal en toekomstbestendig te houden. Daartoe zijn diverse speerpunten in het voetbalbeleidsplan opgesteld die iedereen met hart voor de club aangaan.

Nieuw voetbalbeleidsplan 2016-2020
Wijhe ’92 heeft een nieuw voetbalbeleidsplan voor de jaren 2016-2020. Het voetbalbeleidsplan is een belangrijk document, dat een richtlijn vormt voor de manier waarop we bij Wijhe ’92 met voetbal omgaan. Het beleidsplan beschikt over visie voor de komende vier jaren en het bevordert daarmee de duidelijkheid binnen de vereniging. In het document worden trends, doelstellingen, speerpunten en een actieplan beschreven. Op deze manier zorgt het nieuwe voetbalbeleidsplan voor een stimulans om zaken te verbeteren en verder te ontwikkelen om de voetbaltak van Wijhe ’92 de komende jaren gezond te houden.

Speerpunten
Een van de speerpunten uit het plan is het organiseren van ‘voetbalmentaliteit bevorderende activiteiten’. Dit is een hele mond vol, maar de wil om te trainen en het spelletje (op niveau) te spelen moet verbeterd worden. Ook het uitbouwen van het meidenvoetbal krijgt de komende jaren meer aandacht. De meidenvoetbaltak bij Wijhe ’92 is groeiende, maar behoeft meer aandacht om echt ‘volwassen’ te worden en speelsters voor langere tijd aan de club te binden. Verder wordt er het komende jaar geïnvesteerd in het opleiden, binden en waarderen van eigen jeugdtrainers. Tot slot komen er ook maatregelen om de uitstroom van junioren te beperken; enerzijds verliezen we juniorspelers aan buurverenigingen, anderzijds stoppen jongeren eenvoudigweg op een gegeven moment met voetballen in clubverband. Dat vinden we jammer. Wijhe ’92 wil deze trend beperken en daarom maatregelen nemen om de clubbinding te versterken. Denk hierbij aan het inzetten op sfeer en beleving binnen de teams. De overige speerpunten en daarmee het volledige voetbalbeleidsplan zijn te vinden op onze website, via deze link. (klik hier)


// Sponsoren

 • Gastvrij Wijhe
 • Klus Wijs
 • Smit
 • CARE
 • Gerretsen
 • Assink Weusink
 • Rabobank
 • Autotechniek Raalte
 • Accora
 • Oranjerie
 • Jansen Wijhe

// Sponsoren

 • 008-004 Dulfinarium
 • 008-008 Schuiling
 • 008-009 Salland Catering
 • 004-002 Kappershuus
 • 008-007 Journee
 • 008-0010 Van Riel
 • 003-008 Hannink
 • 007-007 Visser
 • Hypotheek advies
 • 007-0010 Hemeltjen
 • 003-007 Franks Bloemenhoek
 • 006-001 Bajo
 • 007-003 Proathuus
 • 007-0016 Schoenaker
 • 007-0011 Primera
 • 004-007 Visser
 • 004-0011 Primera
 • 006-009 Salland Catering
 • 004-0016 Schoenaker
 • 006-008 Schuiling
 • 008-0011 Wijhes Veer
 • 007-004 AH
 • 003-004 Capellen
 • 006-0010 Van Riel
 • 006-004 Dulfinarium
 • 003-0012 Schuiling
 • 006-003 Hannink
 • 008-005 Bouwmeester
 • 004-009 DA
 • 004-0014 Jambalaya
 • 006-002 Elektro
 • 004-0012 Berg
 • 008-006 vd Capellen
 • 007-001 Logtenberg
 • 004-0015 KBBL
 • 005-006 Slinger
 • 007-0012 Berg
 • 003-001 Wijhes Veer
 • 006-005 Bouwmeester
 • 007-002 Kappershuus
 • 004-004 AH
 • 003-0010 Salland Catering
 • 006-0013 Franks Bloemenhoek
 • 005-004 Jolink
 • 004-003 Poathuus
 • 008-0013 Franks Bloemenhoek
 • 005-003 Vangurp
 • 008-002 Elektro
 • 004-008 Ellen
 • 008-001 Bajo
 • 006-006 vd Capellen
 • 006-007 Journee
 • 007-006 Zwakenberg
 • 007-008 Ellen
 • 003-003 Bouwmeester
 • 007-005 Leloup
 • 005-001 Seine
 • 003-002 Bajo
 • 007-0015 KBBL
 • 006-0011 Wijhes Veer
 • 005-002 Mico
 • 006-0012 Schrijver
 • 004-006 Zwakenberg
 • 007-009 DA
 • 003-0013 Van Riel
 • 004-0010 Hemeltjen
 • 003-006 Elektro Centrum
 • 008-0012 Schrijver
 • 004-005 Leloup
 • 004-001 Logtenberg
 • 003-0011 Schrijver
 • 008-003 Hannink
 • Gastvrij Wijhe
 • 003-005 Dulfinarium
 • 005-005 Boni