Wijhe'92

// Klopt jouw voetbalhart (nog) voor de club?

vrijdag 26 augustus 2016

Ben je een voetballer in hart en nieren en voel je je betrokken bij Wijhe ’92? Of twijfel je wel eens en ben je wel eens kritisch op het voetbalbeleid van de club? Misschien heb je geen idee waarom sommige besluiten worden genomen en dingen gaan zoals ze gaan? Lees dan zeker het nieuwe voetbalbeleidsplan zodat je op de hoogte bent van alle nieuwe plannen rondom het voetbalbeleid van Wijhe ‘92. Ze gaan immers alle spelers van onze verenging aan. Door maatregelen te nemen hopen we onze mooie vereniging vitaal en toekomstbestendig te houden. Daartoe zijn diverse speerpunten in het voetbalbeleidsplan opgesteld die iedereen met hart voor de club aangaan.

Nieuw voetbalbeleidsplan 2016-2020
Wijhe ’92 heeft een nieuw voetbalbeleidsplan voor de jaren 2016-2020. Het voetbalbeleidsplan is een belangrijk document, dat een richtlijn vormt voor de manier waarop we bij Wijhe ’92 met voetbal omgaan. Het beleidsplan beschikt over visie voor de komende vier jaren en het bevordert daarmee de duidelijkheid binnen de vereniging. In het document worden trends, doelstellingen, speerpunten en een actieplan beschreven. Op deze manier zorgt het nieuwe voetbalbeleidsplan voor een stimulans om zaken te verbeteren en verder te ontwikkelen om de voetbaltak van Wijhe ’92 de komende jaren gezond te houden.

Speerpunten
Een van de speerpunten uit het plan is het organiseren van ‘voetbalmentaliteit bevorderende activiteiten’. Dit is een hele mond vol, maar de wil om te trainen en het spelletje (op niveau) te spelen moet verbeterd worden. Ook het uitbouwen van het meidenvoetbal krijgt de komende jaren meer aandacht. De meidenvoetbaltak bij Wijhe ’92 is groeiende, maar behoeft meer aandacht om echt ‘volwassen’ te worden en speelsters voor langere tijd aan de club te binden. Verder wordt er het komende jaar geïnvesteerd in het opleiden, binden en waarderen van eigen jeugdtrainers. Tot slot komen er ook maatregelen om de uitstroom van junioren te beperken; enerzijds verliezen we juniorspelers aan buurverenigingen, anderzijds stoppen jongeren eenvoudigweg op een gegeven moment met voetballen in clubverband. Dat vinden we jammer. Wijhe ’92 wil deze trend beperken en daarom maatregelen nemen om de clubbinding te versterken. Denk hierbij aan het inzetten op sfeer en beleving binnen de teams. De overige speerpunten en daarmee het volledige voetbalbeleidsplan zijn te vinden op onze website, via deze link. (klik hier)


// Sponsoren

 • CARE
 • Klus Wijs
 • Assink Weusink
 • Accora
 • Oranjerie
 • Gerretsen
 • Autotechniek Raalte
 • Smit
 • Rabobank
 • Gastvrij Wijhe
 • Jansen Wijhe

// Sponsoren

 • 007-006 Zwakenberg
 • 007-009 DA
 • 004-003 Poathuus
 • 004-002 Kappershuus
 • 006-009 Salland Catering
 • 004-004 AH
 • 008-0013 Franks Bloemenhoek
 • 004-006 Zwakenberg
 • 005-003 Vangurp
 • 003-0010 Salland Catering
 • 006-0013 Franks Bloemenhoek
 • 007-0012 Berg
 • 004-009 DA
 • 005-004 Jolink
 • 004-0010 Hemeltjen
 • 006-003 Hannink
 • 008-003 Hannink
 • 007-007 Visser
 • 008-009 Salland Catering
 • 007-0016 Schoenaker
 • 004-007 Visser
 • 007-003 Proathuus
 • 005-001 Seine
 • 003-0013 Van Riel
 • 004-0016 Schoenaker
 • 004-005 Leloup
 • 003-008 Hannink
 • 003-0012 Schuiling
 • 005-006 Slinger
 • 008-0011 Wijhes Veer
 • 003-007 Franks Bloemenhoek
 • 007-0010 Hemeltjen
 • 004-0012 Berg
 • 004-008 Ellen
 • 004-001 Logtenberg
 • 006-008 Schuiling
 • 007-008 Ellen
 • 003-001 Wijhes Veer
 • 007-002 Kappershuus
 • 007-004 AH
 • 005-005 Boni
 • 007-005 Leloup
 • 007-001 Logtenberg
 • 005-002 Mico
 • 008-0010 Van Riel