Wijhe'92

// Klopt jouw voetbalhart (nog) voor de club?

vrijdag 26 augustus 2016

Ben je een voetballer in hart en nieren en voel je je betrokken bij Wijhe ’92? Of twijfel je wel eens en ben je wel eens kritisch op het voetbalbeleid van de club? Misschien heb je geen idee waarom sommige besluiten worden genomen en dingen gaan zoals ze gaan? Lees dan zeker het nieuwe voetbalbeleidsplan zodat je op de hoogte bent van alle nieuwe plannen rondom het voetbalbeleid van Wijhe ‘92. Ze gaan immers alle spelers van onze verenging aan. Door maatregelen te nemen hopen we onze mooie vereniging vitaal en toekomstbestendig te houden. Daartoe zijn diverse speerpunten in het voetbalbeleidsplan opgesteld die iedereen met hart voor de club aangaan.

Nieuw voetbalbeleidsplan 2016-2020
Wijhe ’92 heeft een nieuw voetbalbeleidsplan voor de jaren 2016-2020. Het voetbalbeleidsplan is een belangrijk document, dat een richtlijn vormt voor de manier waarop we bij Wijhe ’92 met voetbal omgaan. Het beleidsplan beschikt over visie voor de komende vier jaren en het bevordert daarmee de duidelijkheid binnen de vereniging. In het document worden trends, doelstellingen, speerpunten en een actieplan beschreven. Op deze manier zorgt het nieuwe voetbalbeleidsplan voor een stimulans om zaken te verbeteren en verder te ontwikkelen om de voetbaltak van Wijhe ’92 de komende jaren gezond te houden.

Speerpunten
Een van de speerpunten uit het plan is het organiseren van ‘voetbalmentaliteit bevorderende activiteiten’. Dit is een hele mond vol, maar de wil om te trainen en het spelletje (op niveau) te spelen moet verbeterd worden. Ook het uitbouwen van het meidenvoetbal krijgt de komende jaren meer aandacht. De meidenvoetbaltak bij Wijhe ’92 is groeiende, maar behoeft meer aandacht om echt ‘volwassen’ te worden en speelsters voor langere tijd aan de club te binden. Verder wordt er het komende jaar geïnvesteerd in het opleiden, binden en waarderen van eigen jeugdtrainers. Tot slot komen er ook maatregelen om de uitstroom van junioren te beperken; enerzijds verliezen we juniorspelers aan buurverenigingen, anderzijds stoppen jongeren eenvoudigweg op een gegeven moment met voetballen in clubverband. Dat vinden we jammer. Wijhe ’92 wil deze trend beperken en daarom maatregelen nemen om de clubbinding te versterken. Denk hierbij aan het inzetten op sfeer en beleving binnen de teams. De overige speerpunten en daarmee het volledige voetbalbeleidsplan zijn te vinden op onze website, via deze link. (klik hier)


// Sponsoren

 • Jansen Wijhe
 • Smit
 • CARE
 • Rabobank
 • Autotechniek Raalte
 • Gastvrij Wijhe
 • Accora
 • Gerretsen
 • Oranjerie
 • Assink Weusink
 • Klus Wijs

// Sponsoren

 • 004-006 Zwakenberg
 • 006-003 Hannink
 • 006-008 Schuiling
 • 005-004 Jolink
 • 007-0016 Schoenaker
 • 004-005 Leloup
 • 005-001 Seine
 • 006-009 Salland Catering
 • 007-001 Logtenberg
 • 007-002 Kappershuus
 • 003-0013 Van Riel
 • 004-002 Kappershuus
 • 008-0011 Wijhes Veer
 • 008-003 Hannink
 • 004-0016 Schoenaker
 • 004-009 DA
 • 007-0012 Berg
 • 004-0010 Hemeltjen
 • 005-002 Mico
 • 003-001 Wijhes Veer
 • 006-0013 Franks Bloemenhoek
 • 004-008 Ellen
 • 008-009 Salland Catering
 • 007-009 DA
 • 007-004 AH
 • 008-0010 Van Riel
 • 007-0010 Hemeltjen
 • 007-003 Proathuus
 • 003-008 Hannink
 • 003-007 Franks Bloemenhoek
 • 007-007 Visser
 • 005-006 Slinger
 • 004-007 Visser
 • 007-008 Ellen
 • 004-003 Poathuus
 • 003-0012 Schuiling
 • 005-005 Boni
 • 004-001 Logtenberg
 • 004-004 AH
 • 008-0013 Franks Bloemenhoek
 • 005-003 Vangurp
 • 007-006 Zwakenberg
 • 003-0010 Salland Catering
 • 007-005 Leloup
 • 004-0012 Berg