Wijhe'92

// let op AANGEPAST AGENDA | Uitnodiging Algemene Ledenvergadering met update Talentenplan

woensdag 26 oktober 2016

Op maandagavond 31 oktober om 20.00 uur is onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) in kantine ‘De Verlenging’. Een herverkiezing van enkele bestuursleden voor een beperkte duur en twee vacante plekken in de samenstelling van het hoofdbestuur én een update over het nieuwe vrijwilligersbeleid genaamd ‘Talentenplan’ zijn speerpunten. Een voorzitter voor de handbaltak en een bestuurslid dat de functie Communicatie en Activiteiten op zich neemt zijn echter al twee jaar niet gevonden. Hoe kunnen beide functies toch ingevuld worden nu nood hoog is?

Update Talentenplan
In 2014 werd tijdens de ALV ingestemd met aanpassing van het vrijwilligersbeleid, omdat het steeds lastiger is om alle functies bij de vereniging in te vullen. Het bestuur kreeg toestemming van de leden dat de lijn wordt dat iedereen taken moet doen binnen de vereniging. Tijdens de ALV in 2015 werd een update gegeven over dit nieuwe ‘Talentenplan’. Het idee was dat dit met ingang van seizoen ‘16-’17 uitgerold werd binnen de vereniging, maar het gehele proces bleek lastiger en omvangrijker dan gedacht waardoor dit nog niet is gelukt. Tijdens de ALV wordt een nieuwe update gegeven over het Talentenplan dat nog dit seizoen wordt ingevoerd. Vanzelfsprekend is er aandacht voor de financiële kant van de club: de resultaten en begroting worden besproken met de leden. Ook komt het jaarverslag aan bod waarin zowel terug wordt geblikt, als vooruit wordt gekeken met ambities voor de komende tijd. Het jaarverslag wordt nog voor de ledenvergadering op de website geplaatst.

Alle leden en vrijwilligers vanaf 16 jaar zijn van harte uitgenodigd. Aanvang 20.00 uur. De volledige agenda is onderstaand te vinden.

Download aangepaste agenda hier.


// Sponsoren

 • Gerretsen
 • Autotechniek Raalte
 • Accora
 • Oranjerie
 • Jansen Wijhe
 • Klus Wijs
 • Assink Weusink
 • Rabobank
 • CARE
 • Smit
 • Gastvrij Wijhe

// Sponsoren

 • 005-001 Seine
 • 007-0012 Berg
 • 005-003 Vangurp
 • 004-002 Kappershuus
 • 004-008 Ellen
 • 004-007 Visser
 • 007-001 Logtenberg
 • 003-008 Hannink
 • 007-004 AH
 • 004-006 Zwakenberg
 • 007-0016 Schoenaker
 • 004-0012 Berg
 • 004-009 DA
 • 006-003 Hannink
 • 007-005 Leloup
 • 006-008 Schuiling
 • 006-0013 Franks Bloemenhoek
 • 007-0010 Hemeltjen
 • 005-004 Jolink
 • 004-004 AH
 • 004-0016 Schoenaker
 • 004-001 Logtenberg
 • 005-002 Mico
 • 003-0012 Schuiling
 • 003-001 Wijhes Veer
 • 007-002 Kappershuus
 • 008-003 Hannink
 • 008-0013 Franks Bloemenhoek
 • 004-003 Poathuus
 • 003-0010 Salland Catering
 • 007-008 Ellen
 • 008-009 Salland Catering
 • 004-0010 Hemeltjen
 • 003-0013 Van Riel
 • 007-003 Proathuus
 • 008-0010 Van Riel
 • 008-0011 Wijhes Veer
 • 005-005 Boni
 • 006-009 Salland Catering
 • 004-005 Leloup
 • 003-007 Franks Bloemenhoek
 • 007-009 DA
 • 007-007 Visser
 • 005-006 Slinger
 • 007-006 Zwakenberg