Wijhe'92

// Jeugdopleiding voetbal op de goede weg

woensdag 15 februari 2017

In de tweede helft van 2016 heeft het Voetbal Bestuur van Wijhe ’92 de kwaliteit van haar jeugdopleiding laten doorlichten door de KNVB samen met een extern sportadviesbureau. Na de schriftelijke evaluatie is een aantal bezoeken aan Wijhe ’92 gebracht door diverse voetbalexperts. Vanuit Wijhe ’92 hebben een aantal jeugdtrainers, (jeugd)coördinatoren en bestuursleden de huidige situatie in kaart gebracht. Vervolgens is in samenspraak met de KNVB de ambitie bepaald en vooral ook besproken op welke wijze we onze ambities, dromen en doelstellingen willen bereiken.

De onderzoekers concludeerden in het eindrapport dat er veel waardering was voor:

- De daadkracht en betrokkenheid om de jeugdopleiding te verbeteren;
- De aandacht voor het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen;
- De beschikbare faciliteiten, accommodatie én de organisatie van randvoorwaarden;
- De aandacht voor een positief sportklimaat, sportiviteit en respect;
- De omvang en het opleidingsniveau van het technisch kader.

Uit de rapportage zijn ook aanbevelingen en verbeterpunten naar voren gekomen. Als Wijhe ’92 erin slaagt enkele van deze punten op korte termijn daadwerkelijk door te voeren dan voldoet Wijhe ‘92 aan de eisen die gelden voor een goede lokale jeugdopleiding. Inmiddels wordt hier achter de schermen, met vele betrokkenen, hard aan gewerkt. Een aantal aanbevelingen is reeds opgevolgd. Zo is recent een Hoofd Jeugd Opleiding aangetrokken, is de structuur van de voetbalafdeling aangepast en zijn taken duidelijker vastgelegd. Ook is er een Technisch Jeugdplan 2017 – 2022 opgesteld en er zijn diverse punten uit het voetbalbeleidsplan verder uitgewerkt en geconcretiseerd.

Kortom, we zijn op de goede weg en maken mooie stappen voor verbetering van de kwaliteit van de Jeugdopleiding bij Wijhe ’92.


// Sponsoren

 • Jansen Wijhe
 • Autotechniek Raalte
 • Accora
 • Oranjerie
 • CARE
 • Gastvrij Wijhe
 • Gerretsen
 • Rabobank
 • Smit
 • Assink Weusink
 • Klus Wijs

// Sponsoren

 • 003-008 Hannink
 • 007-003 Proathuus
 • 008-0013 Franks Bloemenhoek
 • 005-006 Slinger
 • 007-002 Kappershuus
 • 004-0010 Hemeltjen
 • 005-002 Mico
 • 005-001 Seine
 • 008-0011 Wijhes Veer
 • 004-0016 Schoenaker
 • 007-005 Leloup
 • 005-003 Vangurp
 • 008-0010 Van Riel
 • 004-001 Logtenberg
 • 004-002 Kappershuus
 • 007-009 DA
 • 007-008 Ellen
 • 007-0012 Berg
 • 007-0016 Schoenaker
 • 003-001 Wijhes Veer
 • 006-0013 Franks Bloemenhoek
 • 003-0013 Van Riel
 • 007-0010 Hemeltjen
 • 004-005 Leloup
 • 004-008 Ellen
 • 007-001 Logtenberg
 • 007-006 Zwakenberg
 • 004-003 Poathuus
 • 005-005 Boni
 • 006-003 Hannink
 • 003-007 Franks Bloemenhoek
 • 008-009 Salland Catering
 • 007-007 Visser
 • 008-003 Hannink
 • 004-007 Visser
 • 004-004 AH
 • 004-006 Zwakenberg
 • 006-009 Salland Catering
 • 007-004 AH
 • 005-004 Jolink
 • 003-0010 Salland Catering
 • 004-009 DA
 • 004-0012 Berg
 • 006-008 Schuiling
 • 003-0012 Schuiling