Wijhe'92

// Hennie Koekoek is benoemd tot erelid Wijhe '92

dinsdag 13 juni 2017

Op de Saampie avond is Hennie Koekoek als erelid van de vereniging benoemd. Deze prestigieuze titel werd hem verleend om zijn grote staat van dienst voor de vereniging.

Hennie is al 25 jaar onafgebroken één van de trouwste vrijwilligers van Wijhe'92. Ook voor de fusie was Hennie al jarenlang actief in diverse functies bij IJsselboys. Bij IJsselboys was Hennie een aantal jaren elftalleider, maar ook elftalcoördinator. Hij was een duidelijke voorstander van de fusie met de vv Wijhe en pakte dus bij de voorbereidingen van de fusie zijn verantwoordelijkheid.

Vanaf 1992 tot heden heeft Hennie bij Wijhe '92 een belangrijke en sturende rol vervult binnen de seniorencommissie van de voetbal. Als elftalcoördinator zorgde hij er wekelijks weer voor dat alle teams zondags met 11 spelers konden starten. Dit heeft hem veel tijd en moeite gekost. Zeker de eerste jaren besteedde hij soms wel hele zaterdagen aan het bellen en motiveren van allerlei spelers uit de invalpoule. Ook moesten de leiders vaak overtuigd worden om spelers door te schuiven of om af te staan. Met zijn doorzettingsvermogen en enthousiasme lukte het Hennie (bijna) altijd om alle teams zondags weer aan het spelen te krijgen met een volwaardig team.

Naast het aansturen van de seniorencommissie heeft Hennie ook een aantal jaren mede inhoud gegeven aan de technische commissie. Hij heeft de nodige gesprekken met trainers gevoerd en heeft regelmatig zitting genomen in een selectiecommissie namens het bestuur bij sollicitatiegesprekken van nieuwe trainers.

Gedurende de jaren 2001 tot 2005 heeft Hennie in het hoofdbestuur gezeten namens de seniorencommissie van de voetbal. Door een structuurwijziging werd het hoofdbestuur in 2005 anders vormgegeven. Hennie trad toen af als hoofdbestuurslid, maar nam tegelijkertijd weer zitting in het nieuw gevormde voetbalbestuur. In het voetbalbestuur is hij nog steeds actief als bestuurder en vertegenwoordiger van de seniorencommissie.

Tevens was Hennie de afgelopen jaren een van de trekkers en initiatiefnemers om het vrouwenvoetbal op de kaart te zetten. Ook voor het G-voetbal zet hij zich extra in. Daarnaast is Hennie ook jaren 'gewoon' elftalleider geweest. Meestal deed hij dit naast het actief spelen in datzelfde team. En als het nodig was ook een jaartje het team trainen en begeleiden van één van zijn zonen. Of zoals op de Saampie avond de muziek verzorgen als dj.

Hij is een echte ambassadeur voor Wijhe '92. Voorts is Hennie altijd actief om nieuwe spelers en vrijwilligers te werven voor Wijhe '92.

Hennie is een man die zaken goed kan organiseren, zeer betrokken en enthousiast is en veel leden nog persoonlijk kent. Als bestuurder heeft hij een enorme drive en een bijzonder doorzettingsvermogen laten zien. Hij heeft de afgelopen 25 jaar zeer veel tijd en energie gestoken in zijn club Wijhe '92 én is 'het gezicht' van de seniorencommissie.

Als zeer actieve vrijwilliger en bestuurslid is Hennie in 2008 al lid van verdienste geworden. In dit jubileumjaar verdient Hennie het om nogmaals in het zonnetje gezet te worden. Er zijn maar weinig vrijwilligers, die zoals Hennie, hun hele 'rood-witte' ziel en zaligheid in de vereniging leggen. Het erelidmaatschap van Wijhe '92 wordt Hennie nu toegekend voor zijn jarenlange inzet en prestaties. Het erelidmaatschap is slechts weggelegd voor een zeer select groepje. Hennie is hiermee het 4e erelid van Wijhe '92. Hennie gefeliciteerd hiermee. Je hebt het verdiend!

Met vriendelijke groet,

John Voppen, secretaris Wijhe '92

1

// Sponsoren

 • Jansen Wijhe
 • Rabobank
 • Gerretsen
 • Gastvrij Wijhe
 • Smit
 • Autotechniek Raalte
 • Klus Wijs
 • CARE
 • Accora
 • Assink Weusink
 • Oranjerie

// Sponsoren

 • 003-0010 Salland Catering
 • 008-0010 Van Riel
 • 007-005 Leloup
 • 004-0016 Schoenaker
 • 004-009 DA
 • 004-0010 Hemeltjen
 • 004-008 Ellen
 • 004-003 Poathuus
 • 006-003 Hannink
 • 006-0013 Franks Bloemenhoek
 • 004-004 AH
 • 004-007 Visser
 • 003-0012 Schuiling
 • 008-0013 Franks Bloemenhoek
 • 008-0011 Wijhes Veer
 • 004-0012 Berg
 • 003-0013 Van Riel
 • 005-006 Slinger
 • 005-003 Vangurp
 • 007-002 Kappershuus
 • 005-002 Mico
 • 004-005 Leloup
 • 005-005 Boni
 • 005-001 Seine
 • 003-001 Wijhes Veer
 • 007-009 DA
 • 007-004 AH
 • 007-006 Zwakenberg
 • 008-009 Salland Catering
 • 007-008 Ellen
 • 007-0016 Schoenaker
 • 004-001 Logtenberg
 • 005-004 Jolink
 • 008-003 Hannink
 • 003-008 Hannink
 • 004-002 Kappershuus
 • 003-007 Franks Bloemenhoek
 • 007-0012 Berg
 • 006-008 Schuiling
 • 007-007 Visser
 • 007-0010 Hemeltjen
 • 004-006 Zwakenberg
 • 007-003 Proathuus
 • 006-009 Salland Catering
 • 007-001 Logtenberg