Wijhe'92

// ALV gecombineerd met avond voor Vrienden van Wijhe '92

woensdag 25 oktober 2017

Op woensdag 15 november van 19.00 tot 20.30 uur is onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) in ‘De Verlenging’. De ALV wordt gecombineerd met een avond voor Vrienden van Wijhe’92 en sponsoren waar onder andere oud-voetballer en trainer René Eijkelkamp spreekt.

ALV
Op de agenda van de ALV staan de gebruikelijke onderwerpen zoals de bespreking van het jaarverslag. De kascommissie doet verslag en het resultatenoverzicht en de begroting worden uiteengezet. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de bestuurlijke nood bij onze club. Daarom wordt getracht tijdens de ALV een brainstormgroep bestuurskracht te formeren. Tot slot komt er een update en eerste evaluatie van het Talentenplan, waarbij leden verplicht taken moeten uitvoeren bij de club. De invoering van het Talentenplan heeft afgelopen zomer plaatsgevonden en draait dit seizoen dus voor het eerst. Alle leden en vrijwilligers vanaf 16 jaar zijn van harte uitgenodigd voor de ALV. De volledige agenda en het jaarverslag zijn na 1 november hier op de site te vinden.

Sprekers bij Vrienden van Wijhe ‘92
Exclusief voor de Vrienden van Wijhe ’92 wordt aansluitend op de ALV een leuke avond georganiseerd door de sponsorcommissie en Vrienden van Wijhe ‘92. Bas Kamphuis, algemeen directeur van onze nieuwe hoofdsponsor PCI spreekt, maar ook oud-voetballer en trainer René Eijkelkamp geeft een presentatie. Na afloop is er tijd om zowel René Eijkelkamp als de eveneens aanwezige Gerard Marsman, directeur van de belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal, vragen te stellen. Inloop vanaf 20.30 uur en sluiting omstreeks 22.30 uur.


// Sponsoren

 • Autotechniek Raalte
 • Oranjerie
 • Accora
 • Smit
 • Gastvrij Wijhe
 • Jansen Wijhe
 • Assink Weusink
 • Klus Wijs
 • Rabobank
 • Gerretsen
 • CARE

// Sponsoren

 • 007-009 DA
 • 004-009 DA
 • 003-0012 Schuiling
 • 007-0010 Hemeltjen
 • 005-001 Seine
 • 004-008 Ellen
 • 003-001 Wijhes Veer
 • 005-006 Slinger
 • 007-007 Visser
 • 007-005 Leloup
 • 005-002 Mico
 • 004-001 Logtenberg
 • 008-0011 Wijhes Veer
 • 003-0010 Salland Catering
 • 007-008 Ellen
 • 007-0012 Berg
 • 008-0010 Van Riel
 • 008-0013 Franks Bloemenhoek
 • 008-003 Hannink
 • 005-005 Boni
 • 003-0013 Van Riel
 • 007-001 Logtenberg
 • 007-0016 Schoenaker
 • 008-009 Salland Catering
 • 007-004 AH
 • 006-009 Salland Catering
 • 007-006 Zwakenberg
 • 004-0012 Berg
 • 005-004 Jolink
 • 006-008 Schuiling
 • 003-008 Hannink
 • 004-006 Zwakenberg
 • 004-0010 Hemeltjen
 • 003-007 Franks Bloemenhoek
 • 004-0016 Schoenaker
 • 007-003 Proathuus
 • 006-0013 Franks Bloemenhoek
 • 007-002 Kappershuus
 • 006-003 Hannink
 • 004-007 Visser
 • 005-003 Vangurp
 • 004-005 Leloup
 • 004-002 Kappershuus
 • 004-003 Poathuus
 • 004-004 AH