Wijhe'92

// Gerard Koetsier en Adrie Bolijn benoemd tot leden van verdienste

maandag 20 november 2017

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden Gerard Koetsier en Adrie Bolijn in het zonnetje gezet en werden beiden benoemd tot lid van verdienste voor hun jaren lange inzet voor Wijhe ‘92.

Gerard Koetsier
Gerard is al zo’n 25 jaar vrijwilliger. Hij heeft diverse functies binnen de vereniging vervuld. De eerste jaren was hij jeugdleider en jeugdtrainer. Daarna werd hij als onderwijzer van een basisschool in Olst gevraagd als voorzitter van de jeugdcommissie. Hij kon goed immers goed met kinderen en mensen omgaan en heeft die functie een aantal jaren met verve vervuld. Het grootste gedeelte van zijn vrijwilligersloopbaan bij Wijhe ‘92 was Gerard echter jeugdscheidsrechter. Dit vond hij altijd prachtig, hield hem in conditie en dit was en is nog steeds zijn lust en zijn leven. Op dit moment fluit hij elke zaterdag nog steeds zijn wedstrijdjes bij de junioren. Bij zonnig weer altijd met een petje op. Dat doet hij dan in zijn eigen stijl en altijd goed gehumeurd. Jeugdteams weten ook als ze Gerard als scheidsrechter hebben: dan zit het wel goed. Hij overziet het spel nog steeds goed en kan goed inschatten wat de wedstrijden nodig hebben. Wedstrijden lopen bij hem ook zelden uit de hand. En dan na de wedstrijd altijd even een gezellig een paar biertjes drinken aan de bar met andere scheidsrechters.
Gerard heeft ook zitting in de scheidsrechterscommissie en vanuit die functie begeleidt hij jonge beginnende scheidsrechters. De jeugd plezierig laten voetballen, daar doet Gerard het met name allemaal voor.
Na het met vroeg pensioen gaan als groepsleerkracht heeft Gerard er nog een paar vrijwilligersfuncties bij gedaan. Zo kun je hem donderdagmorgen bij de Beheersgroep tegen komen en helpt mee met het onderhouden van de velden en de accommodatie. Verder is hij één van degenen die in het wasteam zitten. Beurtelings verzorgt hij de was van de selectieteams. En dat alles zonder vragen te stellen aan bestuurders en door zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Gerard is in de loop der jaren een echte clubman geworden. Altijd bereidwillig, ‘goed te passe’ en is nergens te beroerd voor. Als de club hem nodig heeft, staat hij klaar.

Terug kijkende op de vele vrijwilligersjaren dan kan Gerard gekenmerkt worden als een veelzijdige en betrokken vrijwilliger die verschillende functies vervulde voor met name de jeugd en bij de voetbalafdeling. Voor Gerard zijn jarenlange verdiensten wil de vereniging hem van harte bedanken. Unaniem heeft het hoofdbestuur dan ook besloten om hem te benoemen als lid van verdienste van Wijhe ’92.

Adrie Bolijn
Adrie is vrijwilliger geworden bij Wijhe ’92, omdat twee van zijn zoons voetbalden en hij vindt dat je dan ook een steentje moet bijdragen aan het draaiende houden van de vereniging. Zijn steentje heeft hij zeker bijgedragen de afgelopen 17 jaar!
Adrie is in het jaar 2001 voorzitter geworden van de jeugdcommissie van de voetbal. Ook was hij toen afgevaardigde van de jeugd bij het hoofdbestuur. Met zijn achtergrond uit het onderwijs en met zijn managementervaring was hij de ideale persoon voor die functie.
Adrie is een man die denkt in structuren. In 2005 was het Adrie die een nieuwe verenigingsstructuur initieerde, zoals wij die nu nog kennen. Dit leidde tot het afslanken van het hoofdbestuur, zodat er meer op hoofdlijnen bestuurd kon worden. Ook kwam er daardoor een voetbalafdeling en er ontstond een Voetbalbestuur, waarvan Adrie voorzitter werd. Onder zijn leiding kwamen er twee voetbalbeleidsplannen van de grond en groeide de voetbalafdeling enorm. Veel nieuwe jeugdleden melden zich aan en G-voetbal en dames –en meisjes voetbal bloeiden op. Ook sportief gezien ging het Wijhe ‘92 goed in de tijd van zijn voorzitterschap> het 1e voetbalteam klom op van de 5e naar de 2e klasse.
Vanuit zijn functie als hoofdbestuurslid heeft Adrie ook actief bijgedragen aan het vormgeven van het SPOC. Hij bracht hier zijn expertise in en een brede helicopterview, maar wist telkens ook de belangen van Wijhe ’92 bij de gemeente weer voor het voetlicht te brengen zoals de parkeervoorziening en de tribune.
Als persoon en bestuurder kenmerkte Adrie zich als iemand met een brede visie, een echte opbouwer, een man die graag stapje voor stapje en via de weg van de geleidelijkheid zaken verbetert. Iemand die goed kan relativeren en bovenal een aimabel persoon, die goed oog heeft voor belangen die spelen. Adrie slaagde er altijd weer in om de relaties met anderen goed te houden.
Na 12 jaar bestuurslid te zijn geweest vond Adrie dat het goed is geweest en dat het tijd werd voor een opvolger met nieuwe ideeën. Hij bleef wel actief als vrijwilliger. Zo coördineerde hij enkele jaren de scheidsrechterszaken en op dit moment coördineert hij nog het gastheerschap voor de bestuurders van dienst voor wedstrijden van het 1e voetbalteam. Ook werd hij voorzitter van de projectgroep die als opdracht mee kreeg om elk lid een steentje te laten bijdragen binnen de vereniging. Deze projectgroep die geleidelijk aan werd omgedoopt in Talentenplan was er één van de lange adem. Maar ook dat kenmerkt Adrie: hij geeft niet op voor zijn club Wijhe ‘92.
Voor Adrie zijn jarenlange verdiensten en zijn rood-witte hart wil de vereniging hem van harte bedanken. Unaniem heeft het hoofdbestuur dan ook besloten om hem te benoemen als lid van verdienste van Wijhe ’92.

ga

// Sponsoren

 • Autotechniek Raalte
 • Gastvrij Wijhe
 • Smit
 • Assink Weusink
 • Oranjerie
 • Gerretsen
 • Klus Wijs
 • CARE
 • Rabobank
 • Jansen Wijhe
 • Accora

// Sponsoren

 • 005-004 Jolink
 • 004-004 AH
 • 006-009 Salland Catering
 • 008-003 Hannink
 • 004-006 Zwakenberg
 • 008-0011 Wijhes Veer
 • 005-003 Vangurp
 • 008-0013 Franks Bloemenhoek
 • 005-002 Mico
 • 004-005 Leloup
 • 006-003 Hannink
 • 007-007 Visser
 • 007-006 Zwakenberg
 • 005-001 Seine
 • 007-003 Proathuus
 • 007-005 Leloup
 • 004-002 Kappershuus
 • 004-009 DA
 • 004-0016 Schoenaker
 • 007-0010 Hemeltjen
 • 007-008 Ellen
 • 004-008 Ellen
 • 006-0013 Franks Bloemenhoek
 • 006-008 Schuiling
 • 004-0010 Hemeltjen
 • 008-009 Salland Catering
 • 004-0012 Berg
 • 004-003 Poathuus
 • 003-0012 Schuiling
 • 007-001 Logtenberg
 • 007-002 Kappershuus
 • 003-0010 Salland Catering
 • 004-007 Visser
 • 008-0010 Van Riel
 • 007-009 DA
 • 005-005 Boni
 • 004-001 Logtenberg
 • 003-0013 Van Riel
 • 003-008 Hannink
 • 007-0012 Berg
 • 003-001 Wijhes Veer
 • 003-007 Franks Bloemenhoek
 • 007-004 AH
 • 007-0016 Schoenaker
 • 005-006 Slinger