Wijhe'92

// Voorlopige teamindeling senioren afdeling voetbal seizoen 2018 - 2019 bekend

zaterdag 30 juni 2018

De afgelopen maanden zijn de seniorencommissie, technisch hart, selectietrainers en leiders weer druk bezig geweest met de teamindeling voor het komende seizoen 2018-2019.
De voorlopige teamindeling is nu bekend (zie bijlage).

Bij het indelen van de teams zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals deze zijn vastgelegd in het (nieuwe technisch) beleid van Wijhe '92. Verder hebben de uitkomsten van de spelersenquête een belangrijke rol gespeeld.
Het was dit jaar weer een enorme klus om een goede teamindeling te maken. De leiders zijn er dit jaar, net als vorig jaar volledig bij betrokken.
Het is echter helaas niet zo dat aan elke individuele wens gevolg kan worden gegeven. Wij gaan er vanuit dat hiervoor begrip is.

De samenstelling van de selectie, team 1 t/m 3 is (in overleg met betrokkenen) tot stand gekomen. Deze is gemaakt op basis van kwaliteit, mentaliteit, trainingsopkomst en potentie voor de toekomst.

In de laatste leidersvergadering hebben alle aanwezige leiders unaniem het voorstel van de seniorencommissie over genomen. De leiders stemden in, dat wij voor het nieuwe seizoen 10 (heren)teams inschrijven voor de competitie op zondag. T.a.v. de teamindeling waren de leiders het ook unaniem eens met de indeling zoals die er nu ligt. Niet alle teams hebben op dit moment hetzelfde aantal spelers. Dit is gedaan om aan zoveel mogelijk wensen tegemoet te komen. Dit heeft ook consequenties, het vraagt om veel flexibiliteit van de (andere) teams en spelers. Teams met veel spelers zullen misschien wekelijks andere teams moeten ondersteunen. De leiders van deze teams hebben hier mee ingestemd en zullen dit ook duidelijk aan hun spelers kenbaar maken. Een consequentie van als team bij elkaar blijven. Blijkt in de loop van het seizoen dat dit niet waargemaakt wordt, dan zullen we overwegen om een andere indeling te maken of een team terug te trekken. Maar we gaan van ieders positieve inzet uit!

Verder is er een G-team en 2 vrouwenteams voor de competitie ingeschreven. Een vrouwen zondagsteam en een 25+ vrouwenteam, die 7 tegen 7 door de week gaat spelen. Ook is het team “Jong Wijhe ’92” (onder 21 jaar) weer ingeschreven voor de Beltona beloften competitie.

Ook gaan wij door met de 45+ recreantengroep, die net als dit seizoen op de vrijdagavond weer deelneemt aan 7x7 toernooien van de “Zwolse onderlinge 45+ competitie”. Dit zijn 11 verenigingen uit Zwolle en omgeving. Dit is niet in KNVB verband. Telkens wordt het toernooi bij toerbeurt bij een van deze verenigingen georganiseerd.

Nieuw! Komend seizoen wordt er voor het eerst een 35+ team ingeschreven voor de 7 x 7 competitie in KNVB verband. Deze wedstrijden/toernooien worden op de vrijdagavond (4 maal in het najaar en 4 maal in het voorjaar) gespeeld, telkens bij een vereniging in deze competitie.

Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat het gaat om een voorlopige teamindeling. In de komende maanden kunnen er nog wijzigingen worden aangebracht. Want wij zijn nog in gesprek met een aantal spelers/keepers en er gaan zich nog spelers aanmelden voor verschillende teams.

Bij eventuele vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met iemand van de seniorencommissie of een mailtje worden gestuurd naar hakoekoek@live.nl

Vacatures!
Binnen de seniorenafdeling zijn wij verder op zoek naar de invulling van de volgende vacatures, te weten:
• leiders/coach voor het 3e team
• scheidsrechters senioren

Mochten er mensen zijn die deze vacatures willen invullen of je hebt suggesties voor deze invulling, neem dan contact op met bovenstaande persoon.
Deze vacatures mogen ook ingevuld worden als een deeltijdfunctie. Dit betekent dat 2 personen de functie vervullen en dus niet elke week aanwezig hoeven te zijn.

Download hier:
- Indeling
- Voorbereiding


// Sponsoren

 • Assink Weusink
 • Jansen Wijhe
 • Klus Wijs
 • CARE
 • Accora
 • Oranjerie
 • Smit
 • Rabobank
 • Gerretsen
 • Autotechniek Raalte
 • Gastvrij Wijhe

// Sponsoren

 • 007-0010 Hemeltjen
 • 008-003 Hannink
 • 003-008 Hannink
 • 005-004 Jolink
 • 003-0013 Van Riel
 • 003-0010 Salland Catering
 • 004-005 Leloup
 • 006-003 Hannink
 • 007-008 Ellen
 • 005-001 Seine
 • 004-001 Logtenberg
 • 008-0010 Van Riel
 • 006-008 Schuiling
 • 007-002 Kappershuus
 • 007-009 DA
 • 005-006 Slinger
 • 004-0010 Hemeltjen
 • 004-0012 Berg
 • 007-007 Visser
 • 007-001 Logtenberg
 • 004-003 Poathuus
 • 003-001 Wijhes Veer
 • 004-002 Kappershuus
 • 004-006 Zwakenberg
 • 007-003 Proathuus
 • 004-009 DA
 • 005-005 Boni
 • 006-0013 Franks Bloemenhoek
 • 008-0013 Franks Bloemenhoek
 • 008-009 Salland Catering
 • 007-004 AH
 • 003-0012 Schuiling
 • 008-0011 Wijhes Veer
 • 007-0012 Berg
 • 003-007 Franks Bloemenhoek
 • 007-005 Leloup
 • 005-003 Vangurp
 • 004-008 Ellen
 • 007-0016 Schoenaker
 • 004-007 Visser
 • 004-0016 Schoenaker
 • 004-004 AH
 • 006-009 Salland Catering
 • 005-002 Mico
 • 007-006 Zwakenberg