Wijhe'92

// De nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

woensdag 12 september 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet de zogenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe privacy wetgeving vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en geldt ook voor sportverenigingen zoals Wijhe ‘92.
Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Sportverenigingen die persoonsgegevens verwerken, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten vastleggen hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers, etc. Met deze documentatieplicht kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG.
De afgelopen maanden heeft Wijhe’92 haar privacy beleid vormgegeven, gebaseerd op de vereisten in de nieuwe wet. Vanaf heden zult u het beleid en het privacy Reglement op de website aantreffen onder het tabblad Clubinfo: Normen en Waarden. Wijhe’92 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt er van op aan dat hierbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht wordt genomen.

Privacybeleid en privacyreglement Wijhe’92


// Sponsoren

 • Klus Wijs
 • Gastvrij Wijhe
 • Assink Weusink
 • Smit
 • Oranjerie
 • Autotechniek Raalte
 • Gerretsen
 • Rabobank
 • CARE
 • Jansen Wijhe
 • Accora

// Sponsoren

 • 005-003 Vangurp
 • 005-004 Jolink
 • 008-0011 Wijhes Veer
 • 007-0016 Schoenaker
 • 007-009 DA
 • 004-007 Visser
 • 007-008 Ellen
 • 007-0010 Hemeltjen
 • 007-007 Visser
 • 005-005 Boni
 • 007-001 Logtenberg
 • 008-0010 Van Riel
 • 007-002 Kappershuus
 • 004-001 Logtenberg
 • 007-0012 Berg
 • 003-007 Franks Bloemenhoek
 • 004-0010 Hemeltjen
 • 004-002 Kappershuus
 • 007-003 Proathuus
 • 008-003 Hannink
 • 007-005 Leloup
 • 005-006 Slinger
 • 005-001 Seine
 • 004-006 Zwakenberg
 • 007-006 Zwakenberg
 • 003-0012 Schuiling
 • 004-0016 Schoenaker
 • 003-0013 Van Riel
 • 007-004 AH
 • 003-0010 Salland Catering
 • 003-008 Hannink
 • 004-009 DA
 • 006-008 Schuiling
 • 005-002 Mico
 • 004-0012 Berg
 • 004-004 AH
 • 004-005 Leloup
 • 003-001 Wijhes Veer
 • 006-003 Hannink
 • 008-0013 Franks Bloemenhoek
 • 006-0013 Franks Bloemenhoek
 • 008-009 Salland Catering
 • 004-003 Poathuus
 • 006-009 Salland Catering
 • 004-008 Ellen