Wijhe'92

// De nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

woensdag 12 september 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet de zogenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe privacy wetgeving vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en geldt ook voor sportverenigingen zoals Wijhe ‘92.
Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Sportverenigingen die persoonsgegevens verwerken, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten vastleggen hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers, etc. Met deze documentatieplicht kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG.
De afgelopen maanden heeft Wijhe’92 haar privacy beleid vormgegeven, gebaseerd op de vereisten in de nieuwe wet. Vanaf heden zult u het beleid en het privacy Reglement op de website aantreffen onder het tabblad Clubinfo: Normen en Waarden. Wijhe’92 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt er van op aan dat hierbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht wordt genomen.

Privacybeleid en privacyreglement Wijhe’92


// Sponsoren

 • Rabobank
 • Gerretsen
 • Autotechniek Raalte
 • Oranjerie
 • CARE
 • Accora
 • Smit
 • Klus Wijs
 • Assink Weusink
 • Gastvrij Wijhe
 • Jansen Wijhe

// Sponsoren

 • 007-005 Leloup
 • 003-0012 Schuiling
 • 005-003 Vangurp
 • 008-0010 Van Riel
 • 007-0010 Hemeltjen
 • 005-002 Mico
 • 004-009 DA
 • 005-005 Boni
 • 004-0012 Berg
 • 004-002 Kappershuus
 • 003-0010 Salland Catering
 • 003-001 Wijhes Veer
 • 004-005 Leloup
 • 008-0013 Franks Bloemenhoek
 • 007-007 Visser
 • 007-0012 Berg
 • 004-007 Visser
 • 005-006 Slinger
 • 004-008 Ellen
 • 006-0013 Franks Bloemenhoek
 • 007-002 Kappershuus
 • 008-009 Salland Catering
 • 008-003 Hannink
 • 004-0010 Hemeltjen
 • 007-001 Logtenberg
 • 006-008 Schuiling
 • 007-008 Ellen
 • 005-001 Seine
 • 003-008 Hannink
 • 006-009 Salland Catering
 • 003-0013 Van Riel
 • 004-0016 Schoenaker
 • 004-004 AH
 • 007-004 AH
 • 004-003 Poathuus
 • 007-0016 Schoenaker
 • 007-009 DA
 • 003-007 Franks Bloemenhoek
 • 006-003 Hannink
 • 007-003 Proathuus
 • 007-006 Zwakenberg
 • 005-004 Jolink
 • 004-006 Zwakenberg
 • 004-001 Logtenberg
 • 008-0011 Wijhes Veer