Wijhe'92

// Maandag 10 december is de Algemene Ledenvergadering

vrijdag 30 november 2018

Maandag 10 december om 19:30 uur vindt de volgende Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in de kantine “De Verlenging”. Hiervoor nodigen we alle leden vanaf 16 jaar van harte uit.

Tijdens deze vergaderingen bespreken we meerdere punten (klik hier voor de agenda), waarbij de kwestie omtrent de samenstelling van het hoofdbestuur de belangrijkste is. Het komt die avond uitgebreid ter sprake, maar hierbij willen we graag alvast meedelen dat we een voorlopige oplossing hebben gevonden.

Er wordt namelijk op korte termijn een interim-bestuur benoemd. Dit interim bestuur wordt aangesteld tot uiterlijk 1 september 2020 en krijgt twee opdrachten mee: het zogenaamde ‘passen op de winkel’ en het geven van een bestuursopdracht aan een groep leden / belanghebbenden om te komen tot een voorstel voor een passende structuur voor de vereniging.

Op deze manier waarborgen we de continuïteit van de meest dringende bestuurszaken en kunnen we tegelijk blijven zoeken naar een structurele oplossing.

Na de ALV zal ook de ‘Inspiratiegroep’ bij elkaar komen voor een derde sessie. Deze brainstormgroep probeert geschikte kandidaten te vinden voor een definitief bestuur en kijkt daarbij eveneens naar de meeste wenselijke bestuursstructuur.

Tot slot komen de coördinatoren van het Talentenplan Wijhe’92 bijeen om de verdere uitwerking en resultaten van het talentenplan bespreken.

Je kunt dus gerust stellen dat we op 10 december een vol programma hebben. Echter, het betreffen wel dringende kwesties, die uiteindelijk iedereen binnen de vereniging aangaan. We hopen daarom dat veel leden een gaatje kunnen vinden in hun agenda, zodat we er gezamenlijk een inspirerende en constructieve avond van kunnen maken!


// Sponsoren

 • Assink Weusink
 • CARE
 • Accora
 • Rabobank
 • Gerretsen
 • Jansen Wijhe
 • Smit
 • Gastvrij Wijhe
 • Autotechniek Raalte
 • Klus Wijs
 • Oranjerie

// Sponsoren

 • 004-008 Ellen
 • 003-0013 Van Riel
 • 004-001 Logtenberg
 • 007-009 DA
 • 007-003 Proathuus
 • 007-007 Visser
 • 004-007 Visser
 • 005-006 Slinger
 • 008-009 Salland Catering
 • 004-006 Zwakenberg
 • 004-004 AH
 • 007-0010 Hemeltjen
 • 008-0013 Franks Bloemenhoek
 • 007-0012 Berg
 • 008-0010 Van Riel
 • 003-0010 Salland Catering
 • 008-003 Hannink
 • 005-001 Seine
 • 008-0011 Wijhes Veer
 • 006-0013 Franks Bloemenhoek
 • 007-005 Leloup
 • 004-002 Kappershuus
 • 007-004 AH
 • 003-007 Franks Bloemenhoek
 • 004-003 Poathuus
 • 004-005 Leloup
 • 005-005 Boni
 • 004-0012 Berg
 • 006-003 Hannink
 • 005-002 Mico
 • 007-008 Ellen
 • 007-0016 Schoenaker
 • 003-008 Hannink
 • 005-004 Jolink
 • 003-0012 Schuiling
 • 004-009 DA
 • 004-0010 Hemeltjen
 • 004-0016 Schoenaker
 • 006-009 Salland Catering
 • 007-001 Logtenberg
 • 007-006 Zwakenberg
 • 005-003 Vangurp
 • 003-001 Wijhes Veer
 • 007-002 Kappershuus
 • 006-008 Schuiling