Wijhe'92

// Maandag 10 december is de Algemene Ledenvergadering

vrijdag 30 november 2018

Maandag 10 december om 19:30 uur vindt de volgende Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in de kantine “De Verlenging”. Hiervoor nodigen we alle leden vanaf 16 jaar van harte uit.

Tijdens deze vergaderingen bespreken we meerdere punten (klik hier voor de agenda), waarbij de kwestie omtrent de samenstelling van het hoofdbestuur de belangrijkste is. Het komt die avond uitgebreid ter sprake, maar hierbij willen we graag alvast meedelen dat we een voorlopige oplossing hebben gevonden.

Er wordt namelijk op korte termijn een interim-bestuur benoemd. Dit interim bestuur wordt aangesteld tot uiterlijk 1 september 2020 en krijgt twee opdrachten mee: het zogenaamde ‘passen op de winkel’ en het geven van een bestuursopdracht aan een groep leden / belanghebbenden om te komen tot een voorstel voor een passende structuur voor de vereniging.

Op deze manier waarborgen we de continuïteit van de meest dringende bestuurszaken en kunnen we tegelijk blijven zoeken naar een structurele oplossing.

Na de ALV zal ook de ‘Inspiratiegroep’ bij elkaar komen voor een derde sessie. Deze brainstormgroep probeert geschikte kandidaten te vinden voor een definitief bestuur en kijkt daarbij eveneens naar de meeste wenselijke bestuursstructuur.

Tot slot komen de coördinatoren van het Talentenplan Wijhe’92 bijeen om de verdere uitwerking en resultaten van het talentenplan bespreken.

Je kunt dus gerust stellen dat we op 10 december een vol programma hebben. Echter, het betreffen wel dringende kwesties, die uiteindelijk iedereen binnen de vereniging aangaan. We hopen daarom dat veel leden een gaatje kunnen vinden in hun agenda, zodat we er gezamenlijk een inspirerende en constructieve avond van kunnen maken!


// Sponsoren

 • Jansen Wijhe
 • Gastvrij Wijhe
 • Oranjerie
 • Assink Weusink
 • Rabobank
 • Smit
 • Klus Wijs
 • Gerretsen
 • Autotechniek Raalte
 • Accora
 • CARE

// Sponsoren

 • 005-006 Slinger
 • 008-0010 Van Riel
 • 003-007 Franks Bloemenhoek
 • 008-0011 Wijhes Veer
 • 004-008 Ellen
 • 004-007 Visser
 • 005-004 Jolink
 • 006-0013 Franks Bloemenhoek
 • 004-001 Logtenberg
 • 004-0010 Hemeltjen
 • 003-0013 Van Riel
 • 005-002 Mico
 • 008-003 Hannink
 • 003-0012 Schuiling
 • 004-0016 Schoenaker
 • 007-0016 Schoenaker
 • 007-005 Leloup
 • 004-009 DA
 • 003-001 Wijhes Veer
 • 008-009 Salland Catering
 • 005-003 Vangurp
 • 004-003 Poathuus
 • 007-001 Logtenberg
 • 006-008 Schuiling
 • 008-0013 Franks Bloemenhoek
 • 007-008 Ellen
 • 006-009 Salland Catering
 • 007-007 Visser
 • 007-003 Proathuus
 • 007-002 Kappershuus
 • 004-006 Zwakenberg
 • 003-008 Hannink
 • 004-004 AH
 • 003-0010 Salland Catering
 • 005-001 Seine
 • 007-006 Zwakenberg
 • 005-005 Boni
 • 007-0012 Berg
 • 004-002 Kappershuus
 • 007-009 DA
 • 007-0010 Hemeltjen
 • 004-005 Leloup
 • 006-003 Hannink
 • 007-004 AH
 • 004-0012 Berg