Wijhe'92

// Voetbalbestuur

Voetbal bestuur
Voorzitter
Alexander Westenbrink
tel: 0570-524719

Secretaris
John Voppen
tel: 0570-523745

Vice voorzitter
Jack Moolenbeek
tel: 0570-522514

Voorzitter seniorencommissie
Hennie Koekoek
tel: 0570-523065

Voorzitter Juniorencommissie
Vacant

Voorzitter Pupillencommissie
Vacant

Technisch Opleidingscoördinator
Edwin Wienbelt

Notuliste
Joke de Graaf

Wedstrijdsecretariaat
Wedstrijdsecretaris selectieteams: (1e t/m 3e elftal en G-voetbal)
Henk Brand
tel: 0570-591248 / 06-54948773

Wedstrijdsecretaris lagere elftallen en dames:
Henk Kok
tel: 0570-522490 / 06-30515092

Wedstrijdsecretaris junioren:
Klaas Jilderda
tel: 0570-524115

Wedstrijdsecretaris pupillen :
Ineke van Wijhe
tel: 0570-522000 (voorkeur vanwege slecht bereik mobiel) of 06-83219581

Voor contact bel of mail info@wijhe92.nl