Wijhe'92

// Mogelijkheden

Overzicht mogelijke functies:

Assistent scheidsrechter voetbal,
begeleiding pupil van de week,
beheerder kleedgebouwen,
bestuurslid,
bezorger clubblad,
boekjes/kaartjes verkoper,
coördinator voetbal,
elektricien,
elftalcoördinator senioren voetbal,
groot onderhoud gebouw en/of terrein,
helpen/organiseren bij activiteiten zoals rommelmarkt/playback show/compostactie etc,
jeugdleider,
kantine medewerker,
kopieerders/inbinders,
layout verzorger clubblad,
ledenadministratie,
leider handbal,
leider senioren,
lid activiteiten commissie,
lid kantine commissie,
lid vrijwilligerscommissie,
manusje van alles,
metselaar/tegelzetter/stukadoor,
notulist(e),
omroep(st)er,
organisator zaaldiensten handbal,
penningmeester commissies,
redactielid clubblad,
scheidsrechter contactpersoon handbal,
scheidsrechter coördinator,
scheidsrechter handbal,
scheidsrechter voetbal,
schilder,
secretaris commissies,
sponsor commissie,
technisch coördinator voetbal,
terrein onderhoud,
timmerman,
website functionaris,
wedstrijdsecretaris handbal,
wedstrijdsecretaris voetbal,
zaaldienst handbal,
zaaldienst voetbal, etc.