Wijhe'92

// Vacatures

Vacatures per september 2015

Hoofdbestuur
Voorzitter handbal tevens hoofdbestuurslid

Voorzitter Communicatie en PR tevens hoofdbestuurslid

Afdeling Voetbal:
Vice voorzitter Voetbal bestuur

Voorzitter Pupillencommissie (tevens lid Voetbalbestuur)

Coördinator van de D’s van de pupillencommissie

Techniektraining coördinator bij de pupillen

Coördineren toernooideelname teams in voorjaar

Assistent scheidsrechters voor: 1e en 2e team en voor damesteam

Algeheel coördinator voor meisjes en vrouwenvoetbal

Trainer/begeleider G-voetbal

Notulist seniorencommissie

Wedstrijdverslag van het 1e team schrijven

Welkomswoord en inleiding schrijven voor boekje bij thuiswedstrijden van 1e team

Ondersteuning bij wassen en vouwen van tenues

Scheidsrechters voor zaterdag (jeugd) en zondag (senioren) Aanmeldformulier

ontvangst- en begeleiding van scheidsrechters en bezoekende teams (1 x 4 weken):
- op zaterdagmorgen: 4 personen
- op zaterdagmiddag: 4 personen
- op zondagmorgen: 2 personen
- op zondagmiddag: 1 persoon

Jeugdtrainers

Jeugdleiders

Afdeling handbal:

Voorzitter handbal (tevens lid Hoofdbestuur)

Coördinatoren organisatiecommissie voor jeugd

Jeugdtrainers

Jeugdleiders

Scheidsrechters voor zaterdag (jeugd) en zondag (senioren)

Afdeling Communicatie en Activiteiten
Hoofdbestuurslid Communicatie en PR/Activiteiten

(mede)Organisatie van verenigings(brede) activiteiten zoals Nieuwjaarsbijeenkomst, Vrijwilligersavond, Seizoensafsluitingsfeest

(mede)Organisatie van jeugdkamp(en)

(mede)Organisatie van Sinterklaasfeest

(Mede) organisatie van IJsseltrophytoernooi

Meehelpen met: Uitvoering van Nieuwjaarsbijeenkomst, Vrijwilligersavond, Seizoensafsluitingsfeest
of jeugdkamp(en) of IJsseltrophytoernooi

Afdeling Secretaris
Ledenadministrateur

Afdeling Penningmeester
Leden sponsorcommissie


Afdeling Accommodatiezaken

Medewerkers voor bardienst : 1 x per vier/zes weken op zaterdagmiddag

Medewerkers voor bardienst: 1 x per vier/zes weken op zondagmorgen

Medewerkers voor bardienst: 1x per vier/zes weken op zondagmiddag

Medewerkers voor bardienst: 1 x per vier/zes weken op donderdagavond

Medewerkers voor keukendienst: 1x per vier/zes weken op zondagmorgen

Medewerkers voor keukendienst:1 x per vier/zes weken op zondagmiddag

Medewerker van de wekelijkse onderhoudsploeg (Beheer)

Nadere informatie over de vacatures kan gevraagd worden bij de secretaris van het hoofdbestuur (John Voppen, telefoon 0570-52 3745 of hjwa.voppen@hetnet.nl)